Week 15 - MSC op de markt en het Demeter keurmerk van Saanenhof

 • MSC op bezoek in Brandevoort

 • Komende vrijdag 13 april te Brandevoort/Helmond, kunnen klanten bij Happy-Fish vragen stellen aan een medewerker van MSC (keuring instantie van vis), die graag een x aantal enquetes wil afnemen.
  Hierbij worden ook gratis folders en recepten uitgedeeld.
 • Het Demeter keurmerk van de Saanenhof

 • Onze eigen geitenkaas draagt daarnaast ook nog het DEMETER keurmerk. Omdat wij voldoen aan de normen en richtlijnen van DEMETER met ons gehele bedrijf mogen wij dit merk dragen. Maar wat wil DEMETER nou eigenlijk zeggen?

  Onderstaande informatie komt van www.stichtingdemeter.nl (op deze site kunt u nog veel meer informatie vinden)

  Demeter-keurmerk

  Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten.

  Wanneer krijgt een product een Demeter-keurmerk?

  Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Boeren en verwerkers die daarnaast voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren.

  Wie geeft toestemming voor het voeren van het Demeter-keurmerk?

  Stichting Demeter   is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen.De Demeter Voorwaarden Commissie stelt normen op voor deze landen op basis van de wereldwijd geldende Demeter Standards van Demeter Internationaal. De onafhankelijke Demeter Licentie Commissie kent de Demeter-certificaten toe op basis van controles.

  Hoe weet je zeker dat een product van Demeter-kwaliteit is?

  Het Demeter-keurmerk op de verpakking of groentekist is de garantie dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit de biodynamische landbouw. De controle wordt uitgevoerd door nationaal erkende controle-organisaties die op de bedrijven, naast de biologische kwaliteitseisen tevens de biodynamische kwaliteitseisen controleren. In Nederland is dat  Control Union Certifications . In Vlaanderen zijn dat  Integra  en  Certisys .

  Waaraan voldoen producten met het Demeter-keurmerk?

  Demeter-kwaliteit

  Al ruim 80 jaar zorgen biodynamisch werkende boeren en verwerkers voor een ruim assortiment hoogwaardige voedingsmiddelen.

  Naast de zorg voor voedingsmiddelen vol levenskracht besteden de boeren en verwerkers ook zorg aan de bedrijfsomgeving. Er is grote aandacht voor het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf. Hierdoor zijn biodynamisch werkende bedrijven vaak voorloper bij nieuwe initiatieven zoals landbouw en zorg. Zij realiseren levendige contacten met de consument door boerderijwinkels, webshops of klantenkringen.

  Door het Demeter-keurmerk bent u verzekerd van een kwaliteitsproduct afkomstig uit de  biodynamische landbouw.

  Wat betekent dit concreet?

  De bd-landbouw is steeds in beweging. Dat vind je terug op ieder afzonderlijk Demeter-bedrijf en dat vind je ook terug in het ontwikkelen van de Demeter-voorwaarden. Een Demeter-certificaat garandeert dat een boer of tuinder verder gaat dan de Europese wetgeving voor biologische landbouw (in Nederland bekend door het EKO-keurmerk en of het EU-logo voor biologische landbouw). Naast de harde controleerbare normen maakt elke boer individuele keuzes op basis van de principes en meer algemene richtlijnen. Zo maakt elke boer zijn eigen bedrijfsidentiteit zichtbaar. Zeg maar het speciale karakter van elke, unieke boerderij. Instrumenten voor deze ontwikkeling zijn een jaarlijkse zelfaudit, verplicht voor elke Demeter-boer, en een vrijwillig gesprek hierover met twee collega’s.

  Kortom: De normen gelden voor iedereen, door te werken aan richtlijnen versterken boeren het bedrijfseigen karakter.

  Demeter-normen voor de landbouw:

  De normen zijn de basis van een biodynamische bedrijfsvoering en een voorwaarde voor het toekennen van een certificaat.
  Er zijn normen gesteld op het gebied van:

  Vruchtwisseling
  minimaal percentage gebruik van groenbemesters en beperking van rooivruchten

  Kassenteelt
  beperking van stoken in de kas en verbod op stomen tegen bodemproblemen

  Fruitteelt
  beperking koperbemesting

  Mestgebruik
  minimaal 60% biologische mest

  Veevoeding
  100% biologisch, waarvan minimaal 80% geteeld op het eigen bedrijf

  Strogebruik
  biologisch stro

  Foliegebruik
  uitsluitend composteerbare folie als bodembedekker

  Integriteit van het dier
  koeien en geiten met horens

  Bd-preparaten
  gebruik van preparaten die de vitaliteit van gewassen ondersteunen

  Demeter-richtlijnen voor de landbouw

  De richtlijnen zorgen voor dynamiek, ontwikkeling, leven. Iedere boer kan hier zelf accenten leggen op de verschillende terreinen.
  Het resultaat van een toetsing (Collegiale Toetsing ) telt mee bij het verkrijgen van het Demeter-certificaat.
  Er zijn richtlijnen op het gebied van:

  Gemengde bedrijfsvoering
  individueel of in samenwerking met een nabijgelegen bedrijf

  Bemesting en compostering
  optimalisering van het bodemleven door bewuste bemesting

  Bedrijfskarakter
  ondersteunen van de samenhang tussen bodem, planten, dieren, mensen en omgeving

  Natuur op het bedrijf
  beheer van flora en fauna, landschap en variatie

  Mens en bedrijf
  werken aan een gezond economisch en sociaal klimaat via coaching en bedrijfsbezoeken

  Landbouwkundig
  ontwikkeling van bedrijfsmethoden op het gebied van
  – biologische zaden en plantmateriaal
  – veefokkerij, huisvesting en diergezondheid
  – grondbewerking
  – mechanisatie

  Demeter-normen voor de verwerking

  IIngrediënten afkomstig uit de gecertificeerde Demeter-landbouw kunnen verder verwerkt worden. Om dan het Demeter-keurmerk te mogen voeren moeten ook de verwerkers voldoen aan eisen die verder gaan dan de eisen die aan EKO gesteld worden.

  Er zijn normen gesteld op diverse gebieden:

  Ingrediënten
  tenminste 90% is van Demeter-kwaliteit

  Verpakking
  verpakking van PVC en aluminium zijn niet toegestaan, verpakkingen worden beoordeeld op milieu- en kwaliteitsaspecten

  Smaakstoffen
  alleen kruiden, specerijen en pure extracten zijn toegestaan

  Conservering
  conservering op basis van nitriet, citroenzuur en ascorbinezuur zijn niet toegestaan

  Bewerking
  melk mag niet worden  
  gehomogeniseerd , beperking in het gebruik van proceshulpstoffen zoals antischuimmiddelen

  Opslag
  gebruik van ethyleengas in opslagruimten voor het rijpen van groenten is niet toegestaan  Voor meer informatie over Biologisch-Dynamisch kunt u kijken op www.stichtingdemeter.nl

Reactie toevoegen

Filtered HTML

 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.