Opsteltips

Tekstopmaken

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

    Op deze website kan HTML worden gebruikt. Hoewel het leren van de volledige HTML-code de nodige studie kost, is het leren van een klein aantal basis HTML-elementen goed te doen. Deze tabel geeft een voorbeeld van elk element dat kan worden gebruikt.

    Voor meer informatie zie de HTML-specificaties van W3C of gebruik een zoekmachine om een site te te vinden die uitleg over HTML geeft.

    Tag BeschrijvingU typtU krijgt
    Ankers worden gebruikt om links te maken naar andere pagina's.<a href="http://dwme.nl">Duurzame Weekmarkt Helmond en Eindhoven</a>Duurzame Weekmarkt Helmond en Eindhoven
    Benadrukt<em>Benadrukt</em>Benadrukt
    Strong<strong>Strong</strong>Strong
    Geciteerd<cite>Geciteerd</cite>Geciteerd
    Blokcitaat<blockquote>Blokcitaat</blockquote>
    Blokcitaat
    Code-tekst, gebruikt om programmacode weer te geven<code>Code</code>Code
    Ongeordende lijst - gebruik <li> voor elke lijst-item<ul> <li>Eerste item</li> <li>Tweede item</li> </ul>
    • Eerste item
    • Tweede item
    Geordende lijst - gebruik <li> voor elk lijst-item<ol> <li>Eerste item</li> <li>Tweede item</li> </ol>
    1. Eerste item
    2. Tweede item
    Er is geen hulp beschikbaar voor tag li.
    Definitielijsten zijn vergelijkbaar met andere HTML-lijsten. <dl> start de definitielijst, <dt> start de definitieterm en <dd> start de definitiebeschrijving.<dl> <dt>Eerste term</dt> <dd>Eerste definitie</dd> <dt>Tweede term</dt> <dd>Tweede definitie</dd> </dl>
    Eerste term
    Eerste definitie
    Tweede term
    Tweede definitie
    Er is geen hulp beschikbaar voor tag dt.
    Er is geen hulp beschikbaar voor tag dd.

    De meeste ongebruikelijke karakters kunnen zonder problemen worden ingevoerd.

    Indien u problemen ondervindt, probeer dan HTML-karakters te gebruiken. Bijvoorbeeld &amp; voor een ampersand &-karakter. Voor een volledige lijst van karakters: zie speciale HTML-tekens pagina. Een aantal van de beschikbare karakters zijn:

    KarakterbeschrijvingU typtU krijgt
    Ampersand&amp;&
    Groter dan&gt;>
    Kleiner dan&lt;<
    Aanhalingsteken&quot;"
  • Regels en alinea's worden automatisch herkend. Het regeleinde-element <br /> en de alinea-elementen <p> en </p> worden automatisch ingevoegd. Indien alinea's niet herkend worden, kunt u een aantal lege regels toevoegen.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch herkend. Het regeleinde-element <br /> en de alinea-elementen <p> en </p> worden automatisch ingevoegd. Indien alinea's niet herkend worden, kunt u een aantal lege regels toevoegen.